Cílem Stavební společnosti NAVRÁTIL, s.r.o., je využití dobrého jména společnosti k rozšíření okruhu spokojených zákazníků a posílení pozice na trhu dodavatelů stavebních prací.

Stavební společnost NAVRÁTIL

Stavební společnost NAVRÁTIL působí v dynamickém odvětví stavebnictví již od roku 1990. Hlavní sídlo společnosti je v Prostějově, rozsahem zakázek ale pokrývá celé území České republiky.

Stavební společnost NAVRÁTIL je etablovanou a moderně řízenou stavební firmou. V průběhu své dlouhodobé existence se zařadila k firmám s dobrým jménem, a je pro investory zárukou kvality, dodržování sjednaných termínů realizace a poskytování dlouhodobých záruk.

Za dobu své činnosti upevnila četné znalosti a zkušenosti v náročném odvětví stavebních činností a zhodnotila je v mnoha realizacích. Na základě vlastních odborných analýz je schopna poskytnout konzultační a technickou pomoc při optimalizaci investic do výstavby, rekonstrukcí a modernizací nemovitostí. Svých zkušeností také využívá při správě budov a dalších servisních činností pro investory. Vedle zkušeného managementu a motivovaných pracovníků navázala společnost četné partnerské vztahy se spolehlivými subdodavateli a vybudovala kvalitní široké technické zázemí pro všechny obory stavebních činností.

Naše zkušenosti a zázemí umožňují koordinovat všechny postupy se všemi návaznými činnostmi s cílem předat dílo jako uživatelský vstřícný komplex.V současné době společnost zaměstnává průměrně 135 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří realizovali a samozřejmě realizují celou řadu významných zakázek.

Naše hodnoty

  • zkušený tým odborníků
  • technologická vyspělost
  • finanční stabilita společnosti
  • důraz na kvalitu v detailu
  • partnerské vztahy s dodavateli a investory

Historie společnosti

Firma Jaroslav Navrátil - stavební firma Navrátil vznikla v roce 1990 jako zcela nový subjekt v českém stavebnictví. Po založení se soustředila na menší zakázky v místě působnosti, opravy objektů, rekonstrukce a novostavby. Rozsah prací se neustále zvyšoval. Tím rostla kapacita, pružnost firmy a její působnost se rozšířila i mimo region Prostějovska. Současně firma průběžně zlepšovala své zázemí technického vybavení.

Z důvodů rozšíření nabídky služeb, stabilizace postavení na trhu dodavatelů stavebních prací v regionu vznikla v roce 1998 z původní firmy transformací Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Cílem Stavební společnosti NAVRÁTIL, s.r.o. je využití dobrého jména společnosti k rozšíření okruhu spokojených zákazníků a posílení pozice na trhu dodavatelů stavebních prací.